Fizik bilimi doğa olaylarının oluşumunu inceleyen bir bilimdir. Fizik biliminin kullanım alanları genişlemeye başladıkça alt dallara ayrılmaya başlamıştır. Bu alt dallar; mekanik fizik, termodinamik fizik, optik fizik, elektrik fiziği, manyetizma fiziği, atom fiziği, nükleer fizik ve katı hal fiziğidir.

fiziğin alt dalları nelerdir
  • Mekanik fizik; Hareket, kuvvet ve enerjinin aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Cisme uygulanan kuvvet sonrasında cismin aldığı şekil açıklanmaya çalışılır. Klasik fiziğin temeli mekanik fizik olarak gösterilmektedir.
  • Termodinamik fizik; Termo; sıcaklık. Isı ve sıcaklık konularını işleyen alt daldır. Isı ve ısının yayılma alanları, ısı alış verişi, ısı yalıtımı konularını ele alır. Çok geniş bir fizik alt dalıdır.
  • Elektrik fiziği; Elektrik ağırlıkları arasındaki bağı inceler. Elektronların hareketlerinden yola çıkarak elektrik oluşumunun nasıl oluştuğunu incelemektedir. Elektrik fiziğinin birçok alt dalı bulunmaktadır ve çalışma alanı çok geniştir.
  • Manyetizma fiziği; Manyetik alanları, mıknatıs oluşumlarını, elektrik akımının manyetik alanlarını ve ağırlıklı parçaların manyetik alandaki oluşturduğu hareketleri incelemektedir. Elektrik fiziği ve manyetizma fiziği birbiri ile ilişki içerisinde olan iki fizik alt dalıdır.
  • Optik fiziği; Işık olaylarını inceleyen fizik alt dalıdır. Işığın yansıması, kırılması, gölge oluşumu, yayılması, ayna, mercek, teleskop kavramlarının incelemesi ile oluşan fizik alt dalıdır.
  • Atom fiziği; Atomları inceler.
  • Nükleer fizik; Atomun yapısını, çekirdeğini inceler.
  • Katı hal fiziği; Katı halde bulunan maddelerin atomlarını inceleyen fizik alt dalıdır.